Dung Dịch Foam Chữa Cháy

BỘ TRỘN FOAM (EJECTOR ĐƯỜNG ỐNG CỐ ĐỊNH)

Liên hệ

– Chiều cao: 4cm (D65), 37cm (D114)

– Áp suất làm việc: kg

– Chất liệu: gang – VN SX

-Đường hút foam:
+ D65: D21
+ D90 & D114: D25
+ D150: D42

Trọng lượng:

D65, 36cm, 8,5kg

D90 – 13,05kg

D114 – 13,45kg